ΧΡΟΝΙΑ ΟΣΦΥΑΛΓΙΑ ΚΑΙ ΥΔΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η οσφυαλγία αποτελεί μια από τις συχνότερες μυοσκελετικές παθήσεις που προσβάλλει τον καθένα σε κάποια στιγμή της ζωής του. Η χρόνια οσφυλαγία ορίζεται ο πόνος στην μέση (οσφυική μοίρα) ο οποίος διαρκεί για πάνω από 3 μήνες ή κατά άλλους μετά τις 6 εβδομάδες. Πολλές φορές συνυπάρχει και ισχιαλγία (πόνος στο πόδι) ή είναι το βασικό σύμπτωμα. Η πιο κοινή αντιμετώπιση της χρόνιας οσφυαλγίας έγκειται στην χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής σε συνδυασμό με φυσικοθεραπεία.

Ο πόνος στις περισσότερες περιπτώσεις δρα ως ανασταλτικός παράγοντας, μειώνοντας την ποιότητα στις καθημερινές δραστηριότητες, επομένως  περιορίζει την λειτουργικότητα του ατόμου.

Ένα σημαντικό κομμάτι της φυσικοθεραπείας αποτελεί η θεραπευτική άσκηση. Μια επιπρόσθετη μέθοδος στην αντιμετώπιση της οσφυαλγίας είναι και η υδροκινησιοθεραπεία και μάλιστα με πολύ καλα αποτελέσματα, κάτι που αποδεικνύεται και από διάφορες έρευνες που πραγματοποιούνται. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με έρευνα του Dundar και τον συνεργατών του, το 2009, που πραγματοποιήθηκε σε ερευνητικό κέντρο για την πρόληψη και αντιμετώπιση μυοσκελετικών διαταραχών οι ασκήσεις στο νερό έχουν καλύτερα αποτελέσματα από τις ασκήσεις που πραγματοποιούνται εκτός νερού. Αυτό οφείλεται καθώς το υδάτινο περιβάλλον δρα μειώνοντας τον πόνο καθώς ελαττώνεται η φόρτιση που δέχεται η σπονδυλική στήλη. Έτσι, είναι λιγότερο επίπονο για το άτομο να ξεκινήσει τις ασκήσεις σταθεροποίησης νωρίτερα. Οι ερευνητές χώρισαν 65 ασθενείς με χρόνια οσφυαλγία σε δύο ομάδες εκ των οποίων η μια πραγματοποίησε 20 συνεδρίες θεραπευτικών ασκήσεων στο νερό και η άλλη θεραπευτικές ασκήσεις εκτός νερού. Και οι δύο ομάδες παρουσίασαν ευεργετικά αποτελέσματα, ωστόσο η ομάδα που έκανε υδροθεραπεία είχε στατιστικά καλύτερα αποτελέσματα σε σύγκριση με την άλλη ομάδα. Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας υποστηρίζονται και από άλλες έρευνες που καταδεικνύουν τα θετικά αποτελέσματα της θεραπευτικής άσκησης στο νερό.

Κωνσταντινίδου Ρόζη

Καθ. Φυσικής Αγωγής (Α.Π.Θ.)

Φυσικοθεραπεύτρια (Α.Τ.Ε.Ι.Θ.)

Share this Star Pool Center page!
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest