Κολύµβηση το Χειµώνα και Ελληνικοί µύθοι…

Συχνά οι γονείς απευθύνονται στον ειδικό σχετικά µε την άθληση παιδιών κατά τους χειµερινούς µήνες. Η Ελληνική οικογένεια χαρακτηρίζεται από φόβο για το ψύχος και τη σύνδεση των ασθενειών µε την έκθεση στο κρύο. Χαρακτηριστικά οι γονείς αναφέρουν όταν προσκοµίζουν το παιδάκι τους στο γιατρό µε συµπτώµατα λοιµώξεων του αναπνευστικού ότι «κρύωσε».

Τα παραπάνω είναι µύθος. Η αυξηµένη συχνότητα λοιµώξεων κατά το Χειµώνα δεν οφείλεται στο ψύχος, αλλά στο συγχρωτισµό. Με άλλα λόγια, το γεγονός ότι τα παιδιά βρίσκονται σε κλειστούς χώρους ευνοεί τη µετάδοση των ιώσεων. Προς απόδειξη τούτου αξίζει κανείς να παρατηρήσει ότι στις βορειότερες χώρες ή στις ορεινές περιοχές δεν αρρωσταίνουν συχνότερα τα παιδιά!

Τα οφέλη της άθλησης είναι πολλαπλά και γνωστά σε όλους. Η κολύµβηση – τόσο το Χειµώνα όσο και τον υπόλοιπο χρόνο – «χτίζει» ένα γερό και όµορφο σώµα και αποµακρύνει τα παιδιά από τον σύγχρονο «καθιστικό» τρόπο ζωής. Η κολύµβηση αποτελεί άθληµα εκλογής για όλα τα παιδιά, αλλά ιδιαίτερα για τα παιδιά µε άσθµα (ελαχιστοποίηση των αλλεργιογόνων στο περιβάλλον άθλησης), καθώς και για τα παιδιά µε νευροµυϊκά νοσήµατα (ενδυνάµωση του µυοσκελετικού συστήµατος). Τα χρόνια νοσήµατα δεν πρέπει να αποκλείουν ένα παιδί από την κολύµβηση. Τέλος, δεν πρέπει να λησµονείται ότι κάθε χρόνο πνίγονται στη χώρα µας αρκετά παιδιά · η οργανωµένη εκµάθηση της κολύµβησης θα απέτρεπε πολλούς από αυτούς τους τραγικούς θανάτους.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ασφαλή άσκηση ενός παιδιού είναι ο έλεγχος της υγείας του από τον παιδίατρο του (χορήγηση πιστοποιητικού υγείας), η πλήρης εµβολιαστική του κάλυψη καθώς επίσης η αυστηρή τήρηση των συνθηκών υγιεινής. Αυτονόητο είναι ότι τα παιδιά θα πρέπει να είναι υπό την συνεχή επίβλεψη έµπειρων προπονητών εκπαιδευµένων στην καρδιοπνευµονική αναζωογόνηση.

Dr Δήµος Κ. Γίδαρης Παιδίατρος MRCPCH, MRCPE, PhD  Παιδοπνευµονολόγος European Diploma in Paediatric Respiratory Medicine  Senior Lecturer at the University of Nicosia  Πανεπιστηµιακός Υπότροφος Α.Π.Θ.

dgidaris@doctors.org.uk

Share this Star Pool Center page!
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest